Welkom op Kerklied.net, de website van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK). U vindt hier nieuws, achtergronden en andere informatie over het kerklied in Nederland.

Klik hier voor alle informatie over het nieuwe liedboek bij elkaar.

Er wordt gewerkt aan herinrichting van deze site. Zie de verwijzingen rechts in dit scherm.

Liedsuggesties

In bijgaande bestanden vindt u liedsuggesties uit Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk bij het Gemeenschappelijk Leesrooster van de Protestantse Kerk in Nederland.
Liedsuggesties bij de alternatieve lezingen volgens het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van van Kerken in Nederland zijn niet opgenomen. Zie daarvoor het tijdschrift De Eerste Dag.

Pieter Endedijk – 4 november, 2019 – 13:00

Nog meer Psalmen!

Nog meer Psalmen!
We hadden er toch al 150? En daarnaast bij een aantal al een a, b, c versie? Dat is zeker waar, en toch is er nog steeds een verlangen naar meer.
Dat wil zeggen, met name, naar meer variatie om die 150 psalmen te zingen.
Daarom heeft de ISK opdracht gegeven om naar meer variatie in mogelijkheden te zoeken.
Psalmen die je kunt zingen in de kerkdiensten, op school, in kleine kring en thuis.

Op zoek naar alternatieven
Er is een redactie samengesteld. Die op zoek is gegaan naar Bijbelse psalmen in een zingbare versie. Ze doen dat op deze manier, bijvoorbeeld: Is er een Psalm 1 te vinden (of te maken) die ook voor kinderen geschikt is? Of een Psalm 6 die een sterk gebedskarakter heeft? De redactie denkt aan verschillende liedvormen:

webmaster – 7 juni, 2019 – 17:55

Liedboekdag 2008

31 mei 2008 - 10:30
31 mei 2008 - 16:15
Etc/GMT-2

Joriskerk Amersfoort

Op zaterdag 31 mei zal de 33e Liedboekdag worden gehouden in de Joriskerk te Amersfoort.
Het thema van deze dag is Doortocht.

Meer informatie vindt u op de website van het Bureau Kerkmuziek van de Protestantse Kerk in Nederland.

Aanmelden uiterlijk 15 mei door het overmaken van : € 15.- per persoon (kinderen tot 12 jaar gratis, jongeren € 5) op giro 374 21 20 t.n.v. Bureau Kerkmuziek PKN te Utrecht. Het programma met de muziek wordt dan van te voren toegestuurd. Vergeet bij digitale betaling s.v.p. niet uw adres te vermelden!!! Aanmelden op de dag zelf aan de kerk is ook mogelijk.

Pieter Endedijk – 12 februari, 2008 – 11:33

Aanvullende liedbundel 'Tussentijds'

inhoud | errata | melodieën uit liedboek | begeleidingsbundel

Op zaterdag 21 mei 2005 is in Apeldoorn de liedbundel Tussentijds gepresenteerd.

Nadat het Liedboek voor de Kerken in 1973 verscheen, is in de daarop volgende dertig jaar veel nieuw materiaal ontstaan, waaronder liederen van Huub Oosterhuis en Sytze de Vries.

webmaster – 6 juni, 2005 – 14:58

Overwegingen bij de verschijning van 'Zingend geloven' deel 8

door: Hans Jansen

Hans Jansen belicht het nieuwe deel 8 van Zingend Geloven, maar voegt dit in een interessante en uitgebreide algemene bespiegeling over het kerklied in het algemeen. Met toestemming overgenomen uit "Musica Sacra", sept. 2004

Met de uitgave van deel 8 van 'Zingend geloven' is een (voorlopig) einde gekomen aan een serie waarin vanaf 1981 regelmatig bundels verschenen met nieuwe kerkliederen. In het voorwoord van deze laatste bundel wordt het woordje 'voorlopig' nog van een vraagteken voorzien, maar de redactie van 'Zingend geloven' zal ondertussen ook wel beseft hebben dat de kwaliteit van het aanbod flink omhoog zal moeten om een overtuigende herstart van deze serie mogelijk te maken. Natuurlijk zaten er in alle 8 delen van 'Zingend geloven' enkele goede nieuwe kerkliederen en hebben deze liederen intussen hun plaats verworven in kerkmuzikaal Nederland, maar duidelijk is ook dat het aanbod van de ècht goede liederen steeds kleiner is geworden. De 'hoogbloei' van het nieuwe Nederlandse kerklied ligt nu definitief achter ons. De verschijning van het Liedboek voor de Kerken blijkt in 1973 wel een heel bijzonder moment te zijn geweest, dit Liedboek heeft een niveau dat in de afgelopen 30 jaar helaas niet meer is bereikt. Het gaat het kader van dit artikel verre te buiten om alle oorzaken daarvan aan te wijzen.

webmaster – 15 september, 2004 – 00:01

Over de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) stelt zich tot doel de kennis, de ontwikkeling en het gebruik van het kerklied in de Nederlandse taal te bevorderen. De ISK doet dit in opdracht van de vier kerken die het Liedboek voor de Kerken (1973) als hun officiële bundel gebruiken: de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Broederschap der Remonstranten en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. In 2008 zijn de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt tot de ISK toegetreden. In 2009 werd de Verenigde Protestantse Kerk in België lid van de ISK. In het bestuur van de ISK zijn de genoemde kerken vertegenwoordigd.

Pieter Endedijk – 21 oktober, 2001 – 09:20